D O L K M O D E L L E N . S E*  1. 1.  Ä t   f r u k o s t   s o m   o m   d u   v o r e   v e g a n...**

  

  1. 2.  Ä t   l u n c h   s o m   e n   v e g e t a r i a n...

  2.   

  3. 3.  T i l l   m i d d a g   ä t e r   d u   v a d   d u   v i l l ...
*Jens Dolks mat-modell är namngiven av Paul Svenssson under en podinspelning i oktober 2020. Tack Paul.

**Förutom på en söndag här och där - då jag måste fuska och äta leverpastej och Svennes kaviar.